Els bombers de Barcelona en la guerra civil

Els bombers de Barcelona en la guerra civil

 

¡ALARMA!, maig/juny 1977 – Jaume Morgó i Reig

Actualitzat per Anselm Andrés i Gasol, juliol 2005

 

Com els que la vam viure recordem, la guerra civil espanyola va començar el 18 de juliol de 1936 i va acabar el primer d’abril de 1939. L’entrada de les tropes del general Franco a Barcelona havia tingut lloc el 26 de gener del mateix any.

El personal que hi havia al Cos de Bombers de Barcelona en començar la guerra no va ser militaritzat i per tant els que anaven essent mobilitzats per lleva eren substituïts per personal nou o d’altres dependències municipals. Acabada la guerra, la Gaseta municipal de Barcelona va decretar, amb efecte al 26.01.39, el cessament de tots els funcionaris ingressats després del 18.07.36 (118 a bombers, segons la Història dels Bombers de Barcelona, editada per l’Ajuntament el 1992, pàg. 109).

Un ofici del Cap Director del 11.03.39 diu a l’Ajuntament que els serveis es poden atendre encara gràcies a que els bombers nomenats després del 18.07.36, que van ser cessats, segueixen treballant voluntàriament, ja que de la plantilla antiga molts són encara en camps de concentració, i que convé agilitar-ne el retorn. Demana se’ls abonin els sous meritats, ja que ells i les seves famílies viuen una situació de misèria, després de quedar fora de circulació la moneda republicana. Fins a finals d’abril no va haver-hi contestació, abonant-se aleshores una quantitat molt inferior a la demanada i confirmant-se l’ordre d’acomiadament per a aquell mateix mes.

Detallem seguidament el personal ingressat abans de la guerra que hi havia a bombers el febrer del 1939 i el que va reincorporar-s’hi el mes següent, després el que havia estat mobilitzat i en aquella data era presoner o estava en camps de concentració, el que després de mobilitzat era encara en parador ignorat, que en molts casos, per sort, es va anar reincorporant i va acabar jubilant-se al Cos de Bombers. Finalment, tot el personal ingressat en el període de guerra que, com s’ha dit, el que hi restava seria acomiadat definitivament l’abril de 1939.

                                   Ingresats abans de la guerra    la guerra

Josep Mª Jordan Poyatos          Cap Director

Josep Sabadell Mercader           Sots-cap

Àngel Torras Camarasa             Cap Ajudant

Pau Monguió Fonts                   Oficial

Rafael Dalí Cusí                        Metge

Fidel Bricall Estrany                  Prof. Gimnàs

Bartomeu Bartrés Garcia           Cap Oficines

Lluís Dalmau Romañach            Aux. Dibuixant

Salvador Latorre Ferrer                          “

Jaume Bosch Viladesís             Capatàs de 1ª

Josep Castellví Garcia                           “

Francesc Escarmís Garcia                    “

Josep Guiu Prats                                  “

Joaquim Perejoan Valls                         “

Bartomeu Solà Pagès                           “

Francesc Bosch Fontdevila        Capatàs de 2ª

Agustí Filella Marimon                           “

Julià Fuertes Berdusan                          “

Francesc Hierro Casado                        “

Joaquim Julià Larcegui                          “

Joan Orri Buixeda                                 “

Pere Peydró Gonçàlvez                         “

Josep Ruíz Piqueras                             “

Josep Solà Olivé                                   “

 

Ferran Carreras Parset                  Preferent

Francesc Domingo Bachs                     “

Vicens Ferré Bel                                   “

Lluís Filella Marimon                             “

Ramon Fullola Pérez                             “

Joan Gallemí Ribó                                 “

Lluís Juan Juncadella                            “

Joan Masip Pellicer                               “

Amadeu Pastó Sobrevia            “

Josep Petit Puig                                   “

Eugeni Riera Moll                                 “

Enric Soler Rosell                                 “

Abelard Alegria Godall               Individu bom.

Mariano Arenas Higuera            “

Tomàs Baget Masià                              “

Sebastià Barastegui López                    “

Josep Beltran Rodríguez                        “

Jaume Bigorra Farré                              “

Josep Bigorra Farré                               “

Joan Bonet Sintes                                “

Jaume Boronat Vidal                             “

Aleix Bosch Alsina                               “

Pere Buira Birbe                                   “

Josep Camps Albeny                            “

 

Josep Casanovas Ribó              Individu bom.

Florenci Ciuró Mercadé                         “

Fabià Coll Borrull                                  “

Enric Coll Fortuny                                 “

Josep Mª Coll Martorell                          “

Benjamí Cored Gracia                           “

Francesc Duran Cebrià                          “

Salvador Espinós Dolz                          “

Lluís Estruga Civit                                 “

Francesc Faci Ferrer                             “

Jaume Farret Duch                               “

Josep Fauquier Borau                           “

Juli Ferré Bel                                        “

Ramon Ferrer Navarro                           “

Alfred Ferrer Negre                                “

Emili Figueras Sanjosé                         “

Jaume Formentí Puignau                       “

Josep Freixa Andiñach                          “

Joan García López                                “

Josep Giménez Martín                          “

Joan Gómez Grajera                             “

Miquel González Vidal                          “

Genís Granados Acosta            “

Vicens Grau Crespo                              “

Ricard Guardiola Marín                          “

Emili Herrero Salla                                “

Miquel Ibàñez Cabrero                           “

Joan Lacambra Faces                           “

Antoni Lagarriga Rull                             “

Manuel Llatse Hierro                             “

Jaume Llorca Zaragoza                         “

Blas Lluch Barberà                               “

Rossend Mandri Bresca                        “

Carles Mañé Montserrat                        “

Joan Mañé Montserrat                           “

Joan Marfull Cabra                                “

Antoni Martí Llubés                               “

Àngel Martín Serra                                “

Jesús Martínez Martínez                       “

Aureli Martínez Vivó                              “

Fausto Molina Pérez                             “

Joan Monsonís Serena                          “

Antoni Montserrat Juan                         “

Pere Mota Paulí                                    “

Joan Moyà Samper                               “

Manuel Navalón Ferri                             “

Gabriel Palla Cabera                             “

Pere Palou Segarra                               “

Josep Pàmias Guilera                           “

Joaquim Pasant Febrer                         “

Francesc Payerol Lladó                         “

Josep Pérez Cuxí                                 “

Francesc Planas Torres                        “

Pere Pujol Botet                                   “

Josep Raufart Escuet                            “

Joaquim Riba Juan                                “

Ramon Riu Lostau                                “

Frederic Roura Barba                            “

Manuel Sales Herrero                            “

Adolf Sánchez Reyes                            “

Enric Sánchez Unglés                           “

Pere Sancho Huguet                             “

Josep Saumell Marín                             “

Ricard Teixidó Colomer                         “

 

Jesús Tomás Lacueva               Individu bom.

Roman Tomàs Soldevila            “

Leocadi Tortes Giner                             “

Crescenciano Vàzquez Toral                 “

Joan Ventura Muñoz                             “

Ramon Verdún Iserte                            “

Joan Vicente Benedicto                         “

Ramon Vila Pons                                  “

Roger Serra Macià                    Capatàs xofer

Francesc Cirera Isac                    Maquinista

Josep Domínguez Blanc                        “

Ismael Monsonís Martín             “

Josep Peiraló Montoliu                          “

Calixto Anton Nafria                         Xofer

Ramon Boronat Fusté                           “

Ramon Calvo Blasco                             “

Genís Clos Girnau                                “

Josep Coll Bartrina                                “

Francesc Espinalt Trull                          “

Antoni Farré Anglada                            “

Joaquim Ferrer Rubio                            “

Pau Garcia Negueruela                         “

Emili Guimerà Muñoz                            “

Josep Jàvega Navarro                            “

Ramon Marcè Pascual                          “

Camil Marfull Cabra                               “

Claudi de las Moras Lerma                    “

Josep Mª Morera Reig                           “

Joaquim Morera Simó                           “

Benet Pallàs Muniente                          “

Francesc Rull Vilella                             “

Jaume Valentí Mestre                           “

Manuel Villa Ortega                              “

Antoni Hereter Prats                     Forjador

José Martín Reguera                             “

Genís Benítez Garcia                      Pintor

Agustí Calvó Rebull                     Electricista

Enric Vila Porta                             Lampista

Josep Monzó Viadell                    Ordenança

Ramon Romagosa Ventura                    “

 

Reincorporats el febrer de 1939

Antoni Angli Montaña    Individu     09.02.39

Manuel Carle González       “          11.03.39

Josep Carrera Teixidó         “          04.02.39

Francisco Casado Ramos   “          04.02.39

Joan Farrés Fumadó           “          05.02.39

Josep Fernández Lage        “          04.02.39

Josep Froiz Vila                 “          04.02.39

Jaume Gaig Basté              “          14.02.39

Joan Gómez Martínez         “          08.02.39

Fidel Gorriz Soriano            “          06.03.39

Antoni Iglesias Bonet          “          17.02.39

Ramon Llauradó Reig         “          06.02.39

Esteve Muñoz Garcia         “          04.02.39

Juan Salcedo Martínez       “          04.02.39

Domènech Serra Arnau       “          17.02.39

Agustí Solà Colominas       “          17.02.39

Lleonart Ferré Elías     Maquinista 17.02.39

Eduard Ruíz Bouzas        Xofer       11.02.39

Celestí Codina Vilà      G. Magatz. 09.03.39

 

Presoners i/o en camps de concentració

 

Àngel Abadia Vergés                   Individu                  Isla Salté (Huelva)

Teodor Bustos Fló                             “                    Santander

Francesc Campoy Navarro               “                       Pontevedra

José Escudero Sánchez                   “                      Santoña (Santander)

Lluís Espinosa Rayuela                     “                      Pontevedra

Jaume Esteve Vicens                       “                      Lleida

Jacint Gelabert Miedes                      “                     Santoña (Santander)

Inocencio Iñíguez Labarga                 “                      Màlaga

Jaume Legalina Teixidó                     “                      Sucrera del Guadalquivir (Sevilla)

Anastasio Martín Fraile                      “                     Isla Salté (Huelva)

Guillem Mediel Aynoza                      “                      San Sebastián

Joan Planas Barruén                         “                      Màlaga

Jacint Prats Llevallol                          “                     Santoña (Santander)

Andreu Rafa Reig                              “                     Candas (Astúries)

Hilario Rodríguez López                    “                       Isla Salté (Huelva)

Joan Rubio Chesa                             “                     Isla Salté (Huelva)

Fèlix Sáez Eguiluz                             “                     Isla Salté (Huelva)

Josep Sánchez Martínez                   “                      Santoña (Santander)

Josep Tarradas Clos                         “                      Isla Salté (Huelva)

Pere Bosch Saubi                          Xofer                   Vitòria

Àngel Gardoqui Moreno                     “                      Isla Salté (Huelva)

Laureà Huguet Torres                       “                  Miranda d’Ebre (Burgos)

Francesc Rosell Garcia                    “                       Orduña (Biscaia)

Pere Salvat Panadès                         “                      Pamplona (Navarra)

Octavi Vàzquez Sànchez                  “                      Santa Ana (Lleó)

Francesc Garcia Martínez           Ajustador                 Pontevedra

Alfredo Loran Carreras                      “                      Berga

Evarist Montero Sánchez             Fuster                    Heliópolis (Sevilla)

Albert Miret Baliu                          Calderer               Pamplona

 

Mobilitzats per la República i en parador desconegut

Antoni Arias Romano                   Individu

Manuel Artell Bernal                           “

Adrià Balanyà Batalla                         “

Joan Belza Ferrera                            “

Jaume Bonet Ustrell                          “

Juan Burguete López                         “

Roderic Coch Guitart                         “

Pere Coma Casas                             “

Victorino Corcho Domínguez                “

Eugeni Fernández Blàzquez                 “

Antoni Garcia López                          “

Emilià Gasulla Sebastián                     “

Teodoro Grau Raimundo                     “

Pere Ibàñez Madrid                            “

Bartomeu Isasa Madrid                      “

David López Esteve                          “

Ramon Llavaneras Espluga                 “

Josep Llorens Aran                           “

Manuel Montero Lobo                       “

Josep Peinado Plaza                         “

Porfiri Prieto Calleja                     Individu

Francesc Querol Niubò                     “

Andreu Ramazo Garcia                     “

Josep Ribalta Ramis                         “

Pere Robles Hernández                    “

Joan Sales Vericat                           “

Joan Serra Falgà                             “

Josep Mª Soto Paredes                     “

Àngel Tripiana Perales                      “

Rafael Yepes Muñoz                         “

Jaume Ezkurra Ibàñez              Maquinista

Josep Alumà Munt                         Xofer

Bonaventura Belza Farrera               “

Miquel Camí Soriano                         “

Julián Lascorz Redon                         “

Joan Serrate Quintana                      “

Ramon Uriol Vicente                          “

Narcís Videagain Gras                       “

Josep Pou Creus                          Fuster

 

Josep Alarcón González

Francesc Alcocer Martínez

Juan Alfonso Palomo

Andreu Alsina Solà

Adolfo Alvarado Pravio

Gregori Álvaro Fortea

Josep Álvarez Mancho

Joan Anglada Madurell

Josep Badia Valls

Miquel Ballester Company

Francesc Balso Roca

Joan Batlle Selva

Ramon Bernaus Soler

Antoni Bernet Abelló

Joan Bertran Farret

Lluís Blanch Blanch

Isidre Boada Codina

Antoni Bofarull Sangenís

Pascual Bolza Bruñó

Joaquim Bonz Bonz

Josep Mª Bosch Vinyals

Marí Bringué Isana

Eugeni Calatayud Garcia

Eliseu Calixto Chiquillo

Pere Calvo Sabater

Nicasi Camarero Nieto

Josep Caravaca Hernández

Aleix Carol Trias

Josep Casals Soler

Vicens Castillo Sanjuan

Víctor Civera Blanch

Leandre Condominas Flirromà

Lluís Cortés Altuzarra

Josep Cot Farriol

Pere Cubells Sarañana

Salvador Cullell Palau

Joan Daranas Oller

Francesc Dies Bruquetes

Vicens Domènech Esteve

Ramon Domènech Morros

Miquel Dumanjó Rovira

Ramon Escudillo López

Gonçal Espejo Aznar

Rafael Esteban Villaplana

Josep Mª Estragués Puig

Josep Fabregat Garcia

Manuel Falcó Belda

Antoni Farré Recasens

Ramon Farré Vallès

Antoni Ferrer Recasens

Trinitari Fontbuena Clemente

 

Jaume Freixedas Closas

Joaquim Fuster Pena

Garcia Garcia, Josep Mª

Joan Garcia Gelabert

Raimon Garcia Martí

Cesari Garcia Valls

Josep Gatell Saumell

Josep Gavaldà Querol

Joan González Pla

Josep Grases Sastre

Joan Grau Quiles

Marcel·lí Gros Ester

Gaspar Guasch Alegret

Ferran Guillen Argilés

Josep Hospital Moncosí

Vicens Ibàñez Bertran

Agustí Labordena Domingo

Manuel Lapeira Blanch

Agustí Lladó Cunill

Josep Llop Vallès

Miquel López Boix

Miquel López Martínez

Josep Majós Delfó

Josep Mans Calvet

Pere Mañà Crusat

Manuel Marches Pubill

Joaquim Marcos Martínez

Domènech Martín Castelló

Ramon Martínez Argenté

Joaquim Maruny Prim

Gabriel Mas Lliteras

Antoni Massons Font

Antoni Miranda Buil

Màxim Mor Serra

Isidre Morera Borrell

Joan Muntada Guilera

Doménech Navarro Pérez

Manuel Navas Campos

Agustí Nogués Salvador

Joan Obiols Pérez

Pere Oliva Aragonès

Vicens Oliver Burdeos

Salvador Oltra Puertos

Manuel Palau Claveguera

Joan Pàmies Espanyol

Josep Parés Parra

Pere Pastor Compte

Jaume Pauls Llobet

Francesc Pedrol Llach

Francesc Peiró Belis

Àngel Peña Valero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Piera Cabo

Francesc Pla Capaponts

Pere Pla Marín

Agustí Pla Martí

Sotero Pradas Martínez

Amadeu Prades Pujol

Francesc Prades Sorli

Josep Prunera Benages

Manuel Ramos Galcerán

Jaume Reixach Closas

Manuel Ribas Escoda

Jaume Roca Soler

Albert Sáez Picazo

Francesc Salas Baraut

Josep Salvador Montoliu

Enric Sánchez Llaveria

Jaume Sànchez Mayordomo

Dídac Sánchez Romero

Lluís Sans Busqué

Antoni Santaló Nieto

Tomàs Segarra Descàrrega

Aldrei Serrano Domènech

Agustí Serrarols Guixé

Andreu Solans Lladós

Nicolás Soto Martín

Fulgenci Subiela Ambrosio

Vicens Torrent Manau

Josep Tous Ferrer

Carles Trias Martínez

Baptista Trias Navarro

Francesc Truco Barceló

Rafael Tua Barberà

Josep Tubias Gurrera

Alfred Valls Torruella

Josep Ventura Farré

Joan Vicens Alemany

Josep Vidal Prats

Cebrià Vila Bruguera

Joan Vilanova Fonollosa

Antoni Villalba Valls

Marià Vintró Pérez

 

Total: 147

       

 

FOTOGRAFIAS QUE HACEN HISTORIA

Cedidas para su exposición por Joaquín Pol

publicadas en la web el 28/06/2011

En su incesante labor investigadora de imágenes, Joaquin Pol nos ha hecho llegar unas interesantes fotografías publicadas en un periódico o revista (..?..) en el año 1934 en un articulo sobre bomberos de Barcelona firmado por el periodista José Gaya Picón  y con fotografias que firma  Meletti, hijo

Precisamente ahora que el Parc de L´Eixample ya no existe todavía quedamos bomberos que recordamos cuando el dormitorio del Central era una gran sala sin divisiones

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *