2007 Sant Joan de Deu

Festa Patró dels Bombers 2007

Dia: Dijous 8 de març de 2007. Patró deis Bombers: Sant Joan de Déu. Hora: 11:30 hores (Inici de l’acte

Desenvolupament de l’Acte

10:45 Lliurament de plaques del CAU del Jubilat als socis majors de 85 anys Lloc: Vestíbul Operacions.

11:00 Acte en record a Josep M Jordán (veure annex).

11’30 Ofrena floral al monument amb la participació del Cau del Jubilat. Benedicció ¡ parlament a cárrec del Mossén. Minut de silenci.

11‘45 Cessió de maquetes a l’Ajuntament de Barcelona a cárrec del Sr.Agustí Pech ¡ del Sr. Joan Juanola.

12’OO Inauguració mostra artística ACE.
Lliurament de trofeus esportius seccions ACE 

12’15 Arribada de l’Excm. Sr. Jordi Hereu, alcalde de Barcelona. Anada a I’interior del recinte.
Salutació ¡ benvinguda a cárrec de I’Im. Sr. Ferran Julián, regidor de Mobiiitat ¡ Seguretat de i’Ajuntament

        de Barcelona.

         Lliurament de diplomes a 45 nous bombers.

         Lliurament de 17 genoveves als bombers jubilats aquest any.

         Lliurament de l8genoveves a bombers jubilats de més de 85 anys.

         Lliurament de 2 medalles de bronze per 25 anys de servei.

         Lliurament de 8 medalles d’argent per 35 anys de servei.

         Lliurament d’una medalla d’honor al mérit en categoria d’argent al Sr. Lluís Mir Pascual.

         Lliurament d’una medalla al patiment en categoría d’or al Sr. Pedro Coma Papasey.

         Lliurament d’una placa a la viuda del Sr. Josep M Jordán, ex cap de Bombers de Barcelona.

Cloenda de l’acte cárrec de I’Excm. Sr. Jordi Hereu, alcalde de Barcelona.

13’15 Presentació nous vehicles i nou equip de protecció individual.

13’30 Aperitiu.

 

ANNEX

ACTE INTERN EN RECORD A JOSEP Ma JORDAN

Acte lntern del Servei. Dia 8 de març de 2007.
Hora inici: 11 h.
LIoc: Vestíbul Operacions

Intervindran por ordre les següents persones:

• En Pere Sanserrich Junyent, Ex oficial del Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona.

• Ricardo Olabegoya, Ex Cap de Zona del Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona.

• Ramon Borrás Herrero, Sergent del Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona.

• Caries Jordán Segura, fill de Josep M Jordán Casaseca.

• Tancament de l’acte a cárrec de Antoni Pallarés Sánchez Director del Cos de Bombers de I’Ajuntament de Barcelona.

2007 Asamblea

2007 Asamblea

Comentarios cerrados.