Bombers de Barcelona en la guerra civil

HISTORIA


Els Bombers de Barcelona en la guerra civil

¡ALARMA!, maig/juny 1977 – Jaume Morgó i Reig

Actualitzat per Anselm Andrés i Gasol, juliol 2005

Com els que la vam viure recordem, la guerra civil espanyola va començar el 18 de juliol de 1936 i va acabar el primer d’abril de 1939. L’entrada de les tropes del general Franco a Barcelona havia tingut lloc el 26 de gener del mateix any.

El personal que hi havia al Cos de Bombers de Barcelona en començar la guerra no va ser militaritzat i per tant els que anaven essent mobilitzats per lleva eren substituïts per personal nou o d’altres dependències municipals. Acabada la guerra, la Gaseta municipal de Barcelona va decretar, amb efecte al 26.01.39, el cessament de tots els funcionaris ingressats després del 18.07.36 (118 a bombers, segons la Història dels Bombers de Barcelona, editada per l’Ajuntament el 1992, pàg. 109).

Un ofici del Cap Director del 11.03.39 diu a l’Ajuntament que els serveis es poden atendre encara gràcies a que els bombers nomenats després del 18.07.36, que van ser cessats, segueixen treballant voluntàriament, ja que de la plantilla antiga molts són encara en camps de concentració, i que convé agilitar-ne el retorn. Demana se’ls abonin els sous meritats, ja que ells i les seves famílies viuen una situació de misèria, després de quedar fora de circulació la moneda republicana. Fins a finals d’abril no va haver-hi contestació, abonant-se aleshores una quantitat molt inferior a la demanada i confirmant-se l’ordre d’acomiadament per a aquell mateix mes.

Detallem seguidament el personal ingressat abans de la guerra que hi havia a bombers el febrer del 1939 i el que va reincorporar-s’hi el mes següent, després el que havia estat mobilitzat i en aquella data era presoner o estava en camps de concentració, el que després de mobilitzat era encara en parador ignorat, que en molts casos, per sort, es va anar reincorporant i va acabar jubilant-se al Cos de Bombers. Finalment, tot el personal ingressat en el període de guerra que, com s’ha dit, el que hi restava seria acomiadat definitivament l’abril de 1939.

Ingresats abans de la guerra

 • Josep Mª Jordan PoyatosCap          Director
 • Josep Sabadell Mercader                   Sots-cap
 • Àngel Torras Camarasa                       Cap Ajudant
 • Pau Monguió Fonts                               Oficial
 • Rafael Dalí Cusí                                      Metge
 • Fidel Bricall Estrany                             Prof. Gimnàs
 • Bartomeu Bartrés Garcia                   Cap Oficines
 • Lluís Dalmau Romañach                   Aux. Dibuixant
 • Salvador Latorre Ferrer                              “
 • Jaume Bosch Viladesís                      Capatàs de 1ª
 • Josep Castellví Garcia                                  “
 • Francesc Escarmís Garcia                           “
 • Josep Guiu Prats                                            “
 • Joaquim Perejoan Valls                               “
 • Bartomeu Solà Pagès                                    “
 • Francesc Bosch Fontdevila              Capatàs de 2ª
 • Agustí Filella Marimon                               “
 •  Julià Fuertes Berdusan                               “
 • Francesc Hierro Casado                               “
 • Joaquim Julià Larcegui                                “
 • Joan Orri Buixeda                                         “
 • Pere Peydró Gonçàlvez                                “
 • Josep Ruíz Piqueras                                     “
 • Josep Solà Olivé                                            “
 • Josep Casanovas Ribó              Individu bom.
 • Florenci Ciuró Mercadé                         “
 • Fabià Coll Borrull                                  “
 • Enric Coll Fortuny                                 “
 • Josep Mª Coll Martorell                        “
 • Benjamí Cored Gracia                           “
 • Francesc Duran Cebrià                          “
 • Salvador Espinós Dolz                          “
 • Lluís Estruga Civit                                 “
 • Francesc Faci Ferrer                             “
 • Jaume Farret Duch                               “
 • Josep Fauquier Borau                           “
 • Juli Ferré Bel                                          “
 • Ramon Ferrer Navarro                           “
 • Alfred Ferrer Negre                                “
 • Emili Figueras Sanjosé                          “
 • Jaume Formentí Puignau                      “
 • Josep Freixa Andiñach                          “
 • Joan García López                                 “
 • Josep Giménez Martín                          “
 • Joan Gómez Grajera                              “
 • Miquel González Vidal                          “
 • Genís Granados Acosta                         “
 • Vicens Grau Crespo                               “
 • Ricard Guardiola Marín                       “
 • Emili Herrero Salla                                “
 • Miquel Ibàñez Cabrero                         “
 • Joan Lacambra Faces                            “
 • Antoni Lagarriga Rull                           “
 • Manuel Llatse Hierro                           “
 • Jaume Llorca Zaragoza                        “
 • Blas Lluch Barberà                                “
 • Rossend Mandri Bresca                      “
 • Carles Mañé Montserrat                     “
 • Joan Mañé Montserrat                        “
 • Joan Marfull Cabra                               “
 • Antoni Martí Llubés                             “
 • Àngel Martín Serra                                “
 • Jesús Martínez Martínez                      “
 • Aureli Martínez Vivó                              “
 • Fausto Molina Pérez                              “
 • Joan Monsonís Serena                          “
 • Antoni Montserrat Juan                       “
 • Pere Mota Paulí                                     “
 • Joan Moyà Samper                               “
 • Manuel Navalón Ferri                          “
 • Gabriel Palla Cabera                             “
 • Pere Palou Segarra                               “
 • Josep Pàmias Guilera                           “
 • Joaquim Pasant Febrer                        “
 • Francesc Payerol Lladó                        “
 • Josep Pérez Cuxí                                   “
 • Francesc Planas Torres                        “
 • Pere Pujol Botet                                     “
 • Josep Raufart Escuet                            “
 • Joaquim Riba Juan                               “
 • Ramon Riu Lostau                                “
 • Frederic Roura Barba                          “
 • Manuel Sales Herrero                          “
 • Adolf Sánchez Reyes                            “
 • Enric Sánchez Unglés                           “
 • Pere Sancho Huguet                             “
 • Josep Saumell Marín                            “
 • Ricard Teixidó Colomer                       “
 • Ferran Carreras Parset                  Preferent
 • Francesc Domingo Bachs                     “
 • Vicens Ferré Bel                                     “
 • Lluís Filella Marimon                            “
 • Ramon Fullola Pérez                             “
 • Joan Gallemí Ribó                                 “
 • Lluís Juan Juncadella                           “
 • Joan Masip Pellicer                               “
 • Amadeu Pastó Sobrevia                       “
 • Josep Petit Puig                                    “
 • Eugeni Riera Moll                                “
 • Enric Soler Rosell                                “
 • Abelard Alegria Godall               Individu bom.
 • Mariano Arenas Higuera                     “
 • Tomàs Baget Masià                               “
 • Sebastià Barastegui López                   “
 • Josep Beltran Rodríguez                       “
 • Jaume Bigorra Farré                              “
 • Josep Bigorra Farré                               “
 • Joan Bonet Sintes                                 “
 • Jaume Boronat Vidal                            “
 • Aleix Bosch Alsina                                “
 • Pere Buira Birbe                                   “
 • Josep Camps Albeny                           “
 • Jesús Tomás Lacueva               Individu bom.
 • Roman Tomàs Soldevila                       “
 • Leocadi Tortes Giner                             “
 • Crescenciano Vàzquez Toral                “
 • Joan Ventura Muñoz                             “
 • Ramon Verdún Iserte                            “
 • Joan Vicente Benedicto                         “
 • Ramon Vila Pons                                    “
 • Roger Serra Macià                    Capatàs xofer
 • Francesc Cirera Isac                 Maquinista
 • Josep Domínguez Blanc                   “
 • Ismael Monsonís Martín                  “
 • Josep Peiraló Montoliu                     “
 • Calixto Anton Nafria                 Xofer
 • Ramon Boronat Fusté                   “
 • Ramon Calvo Blasco                      “
 • Genís Clos Girnau                          “
 • Josep Coll Bartrina                        “
 • Francesc Espinalt Trull                “
 • Antoni Farré Anglada                    “
 • Joaquim Ferrer Rubio                   “
 • Pau Garcia Negueruela                 “
 • Emili Guimerà Muñoz                  “
 • Josep Jàvega Navarro                   “
 • Ramon Marcè Pascual                  “
 • Camil Marfull Cabra                      “
 • Claudi de las Moras Lerma          “
 • Josep Mª Morera Reig                  “
 • Joaquim Morera Simó                  “
 • Benet Pallàs Muniente                  “
 • Francesc Rull Vilella                      “
 • Jaume Valentí Mestre                   “
 • Manuel Villa Ortega                       “
 • Antoni Hereter Prats                 Forjador
 • José Martín Reguera                         “
 • Genís Benítez Garcia                 Pintor
 • Agustí Calvó Rebull                   Electricista
 • Enric Vila Porta                          Lampista
 • Josep Monzó Viadell                 Ordenança
 • Ramon Romagosa Ventura                “

Reincorporats el febrer de 1939

 • Antoni Angli Montaña    Individu        09.02.39
 • Manuel Carle González       “                  11.03.39
 • Josep Carrera Teixidó         “                  04.02.39
 • Francisco Casado Ramos   “                   04.02.39
 • Joan Farrés Fumadó           “                  05.02.39
 • Josep Fernández Lage        “                  04.02.39
 • Josep Froiz Vila                   “                  04.02.39
 • Jaume Gaig Basté              “                   14.02.39
 • Joan Gómez Martínez       “                   08.02.39
 • Fidel Gorriz Soriano            “                 06.03.39
 • Antoni Iglesias Bonet          “                 17.02.39
 • Ramon Llauradó Reig         “                 06.02.39
 • Esteve Muñoz Garcia         “                  04.02.39
 • Juan Salcedo Martínez       “                 04.02.39
 • Domènech Serra Arnau       “                17.02.39
 • Agustí Solà Colominas       “                  17.02.39
 • Lleonart Ferré Elías      Maquinista     17.02.39
 • Eduard Ruíz Bouzas        Xofer             11.02.39
 • Celestí Codina Vilà      G. Magatz.       09.03.39

Presoners i/o en camps de concentració

 • Àngel Abadia Vergés                   Individu            Isla Salté (Huelva)
 • Teodor Bustos Fló                             “                    Santander
 • Francesc Campoy Navarro               “                   Pontevedra
 • José Escudero Sánchez                     “                   Santoña (Santander)
 • Lluís Espinosa Rayuela                     “                   Pontevedra
 • Jaume Esteve Vicens                       “                      Lleida
 • Jacint Gelabert Miedes                      “                   Santoña (Santander)
 • Inocencio Iñíguez Labarga                 “                  Màlaga
 • Jaume Legalina Teixidó                     “                   Sucrera del Guadalquivir (Sevilla)
 • Anastasio Martín Fraile                      “                  Isla Salté (Huelva)
 • Guillem Mediel Aynoza                      “                  San Sebastián
 • Joan Planas Barruén                         “                    Màlaga
 • Jacint Prats Llevallol                          “                  Santoña (Santander)
 • Andreu Rafa Reig                              “                    Candas (Astúries)
 • Hilario Rodríguez López                    “                  Isla Salté (Huelva)
 • Joan Rubio Chesa                             “                     Isla Salté (Huelva)
 • Fèlix Sáez Eguiluz                             “                     Isla Salté (Huelva)
 • Josep Sánchez Martínez                   “                    Santoña (Santander)
 • Josep Tarradas Clos                         “                     Isla Salté (Huelva)
 • Pere Bosch Saubi                          Xofer                Vitòria
 • Àngel Gardoqui Moreno                     “                 Isla Salté (Huelva)
 • Laureà Huguet Torres                       “                   Miranda d’Ebre (Burgos)
 • Francesc Rosell Garcia                    “                     Orduña (Biscaia)
 • Pere Salvat Panadès                         “                    Pamplona (Navarra)
 • Octavi Vàzquez Sànchez                  “                    Santa Ana (Lleó)
 • Francesc Garcia Martínez           Ajustador      Pontevedra
 • Alfredo Loran Carreras                      “                 Berga
 • Evarist Montero Sánchez             Fuster            Heliópolis (Sevilla) 
 • Albert Miret Baliu                          Calderer        Pamplona

Mobilitzats per la República i en parador desconegut

 • Antoni Arias Romano                   Individu
 • Manuel Artell Bernal                         “
 • Adrià Balanyà Batalla                       “
 • Joan Belza Ferrera                             “
 • Jaume Bonet Ustrell                          “
 • Juan Burguete López                         “
 • Roderic Coch Guitart                         “
 • Pere Coma Casas                                 “
 • Victorino Corcho Domínguez           “
 • Eugeni Fernández Blàzquez             “
 • Antoni Garcia López                          “
 • Emilià Gasulla Sebastián                  “
 • Teodoro Grau Raimundo                  “
 • Pere Ibàñez Madrid                            “
 • Bartomeu Isasa Madrid                     “
 • David López Esteve                            “
 • Ramon Llavaneras Espluga              “
 • Josep Llorens Aran                            “
 • Manuel Montero Lobo                       “
 • Josep Peinado Plaza                           “
 • Porfiri Prieto Calleja                     Individu
 • Francesc Querol Niubò                     “
 • Andreu Ramazo Garcia                     “
 • Josep Ribalta Ramis                         “
 • Pere Robles Hernández                    “ 
 • Joan Sales Vericat                             “
 • Joan Serra Falgà                                “
 • Josep Mª Soto Paredes                    “
 • Àngel Tripiana Perales                    “
 • Rafael Yepes Muñoz                         “
 • Jaume Ezkurra Ibàñez              Maquinista
 • Josep Alumà Munt                         Xofer
 • Bonaventura Belza Farrera               “
 • Miquel Camí Soriano                         “
 • Julián Lascorz Redon                        “
 • Joan Serrate Quintana                      “
 • Ramon Uriol Vicente                         “
 • Narcís Videagain Gras                      “
 • Josep Pou Creus                            Fuster

Ingresats durant la guerra civil

 • Josep Alarcón González
 • Francesc Alcocer Martínez
 • Juan Alfonso Palomo
 • Andreu Alsina Solà
 • Adolfo Alvarado Pravio
 • Gregori Álvaro Fortea
 • Josep Álvarez Mancho
 • Joan Anglada Madurell
 • Josep Badia Valls
 • Miquel Ballester Company
 • Francesc Balso Roca
 • Joan Batlle Selva
 • Ramon Bernaus Soler
 • Antoni Bernet Abelló
 • Joan Bertran Farret
 • Lluís Blanch Blanch
 • Isidre Boada Codina
 • Antoni Bofarull Sangenís
 • Pascual Bolza Bruñó
 • Joaquim Bonz Bonz
 • Josep Mª Bosch Vinyals
 • Marí Bringué Isana
 • Eugeni Calatayud Garcia
 • Eliseu Calixto Chiquillo
 • Pere Calvo Sabater
 • Nicasi Camarero Nieto
 • Josep Caravaca Hernández
 • Aleix Carol Trias
 • Josep Casals Soler
 • Vicens Castillo Sanjuan
 • Víctor Civera Blanch
 • Leandre Condominas Flirromà
 • Lluís Cortés Altuzarra
 • Josep Cot Farriol
 • Pere Cubells Sarañana
 • Salvador Cullell Palau
 • Joan Daranas Oller
 • Francesc Dies Bruquetes
 • Vicens Domènech Esteve
 • Ramon Domènech Morros
 • Miquel Dumanjó Rovira
 • Ramon Escudillo López
 • Gonçal Espejo Aznar
 • Rafael Esteban Villaplana
 • Josep Mª Estragués Puig
 • Josep Fabregat Garcia
 • Manuel Falcó Belda
 • Antoni Farré Recasens
 • Ramon Farré Vallès
 • Antoni Ferrer Recasens
 • Trinitari Fontbuena Clemente
 • Jaume Freixedas Closas
 • Joaquim Fuster Pena
 • Garcia Garcia, Josep Mª
 • Joan Garcia Gelabert
 • Raimon Garcia Martí
 • Cesari Garcia Valls
 • Josep Gatell Saumell
 • Josep Gavaldà Querol
 • Joan González Pla
 • Josep Grases Sastre
 • Joan Grau Quiles
 • Marcel·lí Gros Ester
 • Gaspar Guasch Alegret
 • Ferran Guillen Argilés
 • Josep Hospital Moncosí
 • Vicens Ibàñez Bertran
 • Agustí Labordena Domingo
 • Manuel Lapeira Blanch
 • Agustí Lladó Cunill
 • Josep Llop Vallès
 • Miquel López Boix
 • Miquel López Martínez
 • Josep Majós Delfó
 • Josep Mans Calvet
 • Pere Mañà Crusat
 • Manuel Marches Pubill
 • Joaquim Marcos Martínez
 • Domènech Martín Castelló
 • Ramon Martínez Argenté
 • Joaquim Maruny Prim
 • Gabriel Mas Lliteras
 • Antoni Massons Font
 • Antoni Miranda Buil
 • Màxim Mor Serra
 • Isidre Morera Borrell
 • Joan Muntada Guilera
 • Doménech Navarro Pérez
 • Manuel Navas Campos
 • Agustí Nogués Salvador
 • Joan Obiols Pérez
 • Pere Oliva Aragonès
 • Vicens Oliver Burdeos
 • Salvador Oltra Puertos
 • Manuel Palau Claveguera
 • Joan Pàmies Espanyol
 • Josep Parés Parra
 • Pere Pastor Compte
 • Jaume Pauls Llobet
 • Francesc Pedrol Llach
 • Francesc Peiró Belis
 • Àngel Peña Valero
 • Josep Peraire Escide
 • Simó Pérez Vàzquez
 • Bernat Pérez Vila
 • Lluís Picañol Planell
 • Víctor Piera Cabo
 • Francesc Pla Capaponts
 • Pere Pla Marín
 • Agustí Pla Martí
 • Sotero Pradas Martínez
 • Amadeu Prades Pujol
 • Francesc Prades Sorli
 • Josep Prunera Benages
 • Manuel Ramos Galcerán
 • Jaume Reixach Closas
 • Manuel Ribas Escoda
 • Jaume Roca Soler
 • Albert Sáez Picazo
 • Francesc Salas Baraut
 • Josep Salvador Montoliu
 • Enric Sánchez Llaveria
 • Jaume Sànchez Mayordomo
 • Dídac Sánchez Romero
 • Lluís Sans Busqué
 • Antoni Santaló Nieto
 • Tomàs Segarra Descàrrega
 • Aldrei Serrano Domènech
 • Agustí Serrarols Guixé
 • Andreu Solans Lladós
 • Nicolás Soto Martín
 • Fulgenci Subiela Ambrosio
 • Vicens Torrent Manau
 • Josep Tous Ferrer
 • Carles Trias Martínez
 • Baptista Trias Navarro
 • Francesc Truco Barceló
 • Rafael Tua Barberà
 • Josep Tubias Gurrera
 • Alfred Valls Torruella
 • Josep Ventura Farré
 • Joan Vicens Alemany
 • Josep Vidal Prats
 • Cebrià Vila Bruguera
 • Joan Vilanova Fonollosa
 • Antoni Villalba Valls
 • Marià Vintró Pérez

Total: 147

HISTORIA

HISTORIA

Comentarios cerrados.